torstai 23. elokuuta 2018

Koulurauha julistettiin


Keskiviikkona 22. elokuuta Mannerheimin Lastensuojeluliitto julisti kansallisen koulurauhan. Koulurauhan tehtävä on rakentaa psyykkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti turvallinen kouluvuosi. Koulurauha edistää koulun yhteishenkeä ja hyvää ilmapiiriä. Sen tavoitteena on, ettei ketään kiusattaisi eikä kukaan jäisi yksin vaan tuntisi itsensä osaksi kouluyhteisöä ja hyväksytyksi jäseneksi.

Koulurauha on julistettu vuosittain vuodesta 1990 lähtien. Suomessa kehitetty Koulurauha-malli on ainutlaatuinen ja sitä on levitetty myös muihin Euroopan maihin. Koulurauha-työtä ohjaa valtakunnallinen ohjausryhmä, jossa on edustaja kaikista ohjelmaa toteuttavista organisaatioista.

Lähde: Mannerheimin Lastensuojeluliitto