maanantai 23. tammikuuta 2017

ISK loisti PISA-tutkimuksessa!

Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu sai valtakunnallista julkisuutta pari viikkoa sitten, kun Hufvudstadsbladet kirjoitti mairittelevan artikkelin koulumme kielten opetuksesta. Lehden kaksi toimittajaa vieraili koulussamme ja tutustui kielten opetukseemme. Edellisen kerran samat toimittajat kävivät koulussamme jutun teossa vuonna 2005. Paljon on koulussamme muuttunut noista ajoista eikä vähiten siksi, että opetus alkaa nyt jo esiopetuksesta ja ensimmäiseltä luokalta. 

Muutoksia on tullut myös venäjän kielen opetukseen CLIL-opetuksen myötä. Myös muiden kielten kuin venäjän opiskelu koetaan koulussamme hyvin tärkeänä. Toimittajat haastattelivat rehtorien ja opettajien lisäksi myös koulumme entisiä oppilaita ja opiskelijoita. Oli ilo huomata, miten positiivisesti entiset oppilaamme suhtautuvat kouluumme ja miten suuresti he arvostavat venäjän kielen taitoaan, jonka koulustamme ovat opintojen ansiosta saaneet. Kyseiset nuoret ovat jo pitkällä jatko-opinnoissaan niin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa kuin opistotason oppilaitoksissa. Venäjän kielen taito on jo tässä vaiheessa avannut heille monia ovia niin työmarkkinoilla kuin opiskelussaankin. 

Olemme kielikoulu, mutta myös muut oppiaineet ja niiden opiskelu on tärkeää. Itä-Suomen koulun oppilaat osallistuvat vuosittain kansainväliseen PISA-arviointiin. PISA 2015 -pääkokeeseen otti osaa Suomessa 5882 oppilasta 168 koulusta. Kouluista 159 oli perusopetuksen yläkouluja, loput yksityiskouluja tai toisen asteen oppilaitoksia. PISA-kokeessa mitattiin oppilaiden osaamista luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa. Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että koulumme kuuluu juuri julkaistujen koetulosten perusteella valtakunnallisessa jakaumassa parhaiten menestyneeseen neljännekseen kaikissa kolmessa arviointialueessa. Tästä kiitos teille oppilaat, opettajat ja huoltajat!

Lähde: PISA 2015 -pääkokeen tuloksia/koulukohtainen palaute.

Itä-Suomen koulun menestystarina venäjän kielen ja kulttuurin opettamisessa jatkuu edelleen. Pyrimme jatkuvasti parantamaan opetustamme, oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista ja toimintatapojamme niin, että vahvan venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin osaamisen lisäksi oppilaat ja opiskelijat saavat parhaat mahdolliset eväät tulevaisuutta varten kaikilla osa-alueilla.

Teksti: Katri Anttila, johtava rehtori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti